Verzoenen - cva.be

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Verzoenen
‘Beter een slechte regeling dan een goede rechtzaak’ is een cliché dat veel waarheden bevat.
Niet iedereen is gewapend tegen de psychologische impakt van een lang aanslepende procedure en onterechte beschuldigingen of beweringen.
Het aanvoelen van de belangen en aandachtspunten van de partijen en het op een geloofwaardige manier kunnen zoeken naar een verzoening, vraagt vakkennis, inzicht, objectiviteit en ervaring.

Een tegensprekelijke minnelijke expertise gebeurt op verzoek van twee of meer partijen, die onderling overeenkomen om een probleem, dat zij zelf niet opgelost krijgen, te laten onderzoeken door een deskundige. Dit kan gaan over bouwkundige gebreken, geschillen over afwerkingsgraad en minderwaarde, betwisting over de afrekening, enz ... Aan de deskundige wordt gevraagd om een oordeel te geven over het probleem en een oplossing voor te stellen. Meestal zijn de partijen nog niet in een rechtszaak verwikkeld en doen zij beroep op een minnelijk deskundige om een oplossing buiten de rechtbank te bekomen, om zo lange procedures en hoge kosten te vermijden. Een tegensprekelijke minnelijke expertise kan gewoon (niet bindend) of bindend zijn (de partijen komen overeen dat ze het deskundigenverslag zullen aanvaarden).

Nadien kan een dading opgemaakt worden. Dit is een schriftelijke overeenkomst waarbij partijen een einde maken aan een bestaand of toekomstig geschil door middel van wederzijdse toegevingen. Een dading is onherroepelijk ; er kan later niet meer op terug gekomen worden. In de dading wordt gedetailleerd omschreven op welke wijze de partijen hun meningsverschil beëindigen en hoe de afrekening zal gebeuren. In deze afrekening worden ook de kosten van de deskundige opgenomen.

Tevens kunnen we ingeschakeld worden om een kwalitatieve uitvoering van bouwwerken of de afgesproken herstellingen op te volgen.


Albert Camus - Frans schrijver, essayist en Nobelprijswinnaar literatuur (1956) 1913-1960

Als de mens er niet in slaagt gerechtigheid en vrijheid te verzoenen, dan slaagt hij nergens in.
Si l'homme échoue à concilier la justice et la libre é, alors il échoue à tout.
mail@cva.be - ☎ 0032 (0) 492 58 30 00 - ☎ 0032 (0) 9 234 35 00
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu