Verdedigen - cva.be

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Verdedigen
U wordt geconfronteerd met bouwgebreken waarvoor niemand een oplossing biedt wegens een gebrek aan technische kennis of om eigen fouten te verdoezelen ...
Een onafhankelijk deskundige kan een uitkomst bieden. Hij is de aangewezen persoon om onafhankelijk en onpartijdig advies te verstrekken omtrent uw bouwprobleem of bouwschade.  

1. onderzoek van bouwgebreken :
-  bezoek ter plaatse en analyse van de problematiek
-  advies inzake mogelijke oplossingen
-  advies inzake de te volgen procedure : gerechtelijk, minnelijk, bemiddeling, verzoening, ...

2. bijstand bij expertises :
-  optreden als technisch raadgever en verdedigen van uw belangen wanneer u in een procedure terecht komt
-  technisch advies voor uw raadsman
-  met kennis van zaken de argumenten van de tegenpartij weerleggen of ontkrachten

3. gerechtelijke expertise :
- we treden geregeld op voor de rechtbanken van Gent, Oudenaarde, Kortrijk, Brugge, Oostende en Veurne.
- een dergelijke expertise staat onder toezicht van de rechter en is strikt gereglementeerd door wetgeving.
Ralph Waldo Emerson - Amerikaans dichter en filosoof 1803-1882

Niets verbaast mensen zo veel als gezond verstand en oprechtheid.
Nothing astonishes men so much as common-sense and plain dealing.
mail@cva.be - ☎ 0032 (0) 492 58 30 00 - ☎ 0032 (0) 9 234 35 00
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu